Välkommen att hyra pråmar!

Snabb och kostnadseffektiv etablering

för  insjö och kust över hela Sverige.

Varför hyra en pråm?


Vi har specialiserat oss på att hyra ut små pråmar för snabb etablering var som helst i landet. På land transporteras pråmen hopvikt på en lastväxlarbil som inte kräver någon specialtransport.


Vi hyr ut pråmar bl a till er som behöver arbetsplattformar för bra åtkomst exempelvis vid hamnar eller kajarbeten.

Pråmen fungerar som en bra upplagsplats för material eller dyligt om det inte finns möjligheter på land.


Transport av pråm

Behövs det så får man plats med t.ex. en minigrävare eller liknade ovanpå pråmen vid transport med lastväxlarbil.

Om oss


Pråmarna hyrs ut av Kymendö Båttaxi & Sjötransport AB, en aktör i Stockholms skärgård med säte på Kymendö, sydost om Stockholm.


Vi har varit sysselsatta inom anläggarbraschen på land under flera år innan fokus landade på sjöarbeten både över och under ytan.


Vi kör taxibåt åt både privat- och företagssektorn samt materialtransporter.

Hopvikta pråmar med snabb etablering inom landet har utvecklats allt eftersom vi sett behovet.


Under åren har vi utvecklat ett nära samarbete  med Vattenfall Service Nordics felavhjälpning inom sjöentreprenader bl.a. tillsyn, underhåll och nyför-läggning av sjökablar.