Utrustning till pråmar

Här finner du vad vi har för utrustning till pråmarna.

Utrustning listas här för det man behöver tilll pråmenFörankring till pråmFörankringsstenar: 250 kg

När pråmen behöver ligga stilla

Ramper för på och avlastning Aluminiumramper

Aluminiumramper: 4 meter

Vid på och avlastning

Extra

Hydrauldriven garndragare

(T.ex. underhalning av sjökabel)

Hydraulagregat: 26 hk