BOKA BÅTTAXI eller

SJÖTRANSPORT


Vi kör i hela Stockholms skärgård.

Vår båttaxi- och transportverksamheten startade på 90-talet med tillstånd för 12 passagerare.


Vi befinner oss på Kymendö.

Närmast fastland är Dalarö,

ca 45 km sydost om Stockholm. 

Boka Båttaxi

Varför inte boka en båt till och från sommarstället,

dina vänner, restaurangbesöket på något härligt ställe, hotellet, festen, för hantverkaren som behöver komma ut, mäklaren ...  Det finns många anledningar att ringa oss och boka en båttaxi. 

Materialtransport

Vi utför sjötransporter av material för dig och hanverkaren.


Dykning

Vi ordnar även dykutfärder för mindre sällskap 


Om behov finns är vi utrustade med ROV (under-vattensrobot) och Sidescan sonar 

Skicka ett mail

Avbokningsregler

 
 
 
 
 
  • Bokad resa kan avbokas utan debitering fram till 1 hel dag före avfärd
  • Vid avbokning mindre än 1 dagar men mer än 4 timmar före beställd avresa debiteras 50% av överenskommet pris.
  • Vid avbokning mindre än 4 timmar före avfärd debiteras hela resans pris enligt bokningen.
  • För att avbokningen skall anses ha skett ska den ha bekräftats av Kymendö Båttaxi & sjötransport AB  via telefon eller mail. En icke bekräftad avbokning anses ej ha avbokats och full debitering gäller.
  • Bokade tider kan ändras i mån om möjlighet.  Ställer Kymendö Båttaxi & Sjötransport AB in resan p.g.a. otjänligt väder eller haveri, sker ingen debitering. Kymendö Båttaxi & Sjötransport AB  förbehåller sig rätten att göra omdisponeringar i reseprogrammet p.g.a. väder och vind utan anspråk på ersättning.  
  • Vid väntetid mer än 5 min debiteras för varje påbörjad 10 min period med 300.-, efter 22:00 debiteras 600.-. Priser inkl moms.
  • Skador på bryggor: Rederiet friskriver sig från skyldigheten att ersätta skada på brygga i samband med anlöp med våra båtar.
  • Befälhavaren äger rätt att anvisa passagerarna till annan brygga i det fall det finns omständigheter som befälhavaren bedömer kan påverka säkerheten eller orsaka skada. 
  • Force majeure: strejk, lockout, edsvåda, explosion, haveri, krig eller liknande stillestånd eller andra omsändigheter utanför rederiets kontroll berättigar rederiet att häva avtalet utan skylldighet att utge skadestånd.